För avstämningsändamål

Fysik och astronomi

Forskningen inom fysik och astronomi vid Uppsala universitet berör allt från det ofattbart lilla till det stora. Forskningen bedrivs inom energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram.

Forskning inom fysik och astronomi

Bäst av 1/3/5) till ett jämnt antal schemalagda Kartor (t
Alla schemalagda Kartor måste slutföras för att vaden ska kvarstå

Forskningsområden

Forskningsavdelningar

Forskningsinfrastruktur

Forskningsinitiativ

GL Racing 1 28 GLF-1 F1 RWD Chasis Kit RC bils On Road GLF-1-001-KSTET
Den första schemalagda Kartan måste startas för att vadet ska kvarstå GT Ande 1 18 Porsche RWB 993 Duck Tail Hardtop KJ026 NIB Resin Modell